Skip to content

Cyklus setkání k osvojení praktických dovedností, jak v každodenním životě najít rovnováhu, předcházet vyčerpanosti a udržet si vnitřní energii.

Kde: Botanická zahrada, Praha -Troja

Kdy:

11/6

Čas: 16,30 – 18,30

Lesní mysl je finský koncept aktivní relaxace, psychohygieny a péče o duševní zdraví v přírodě. Spojuje v sobě prvky pozitivní psychologie, koučinku a mindfulness, je prevencí psychických onemocnění a pomáhá s osobním rozvojem.

Ve Finsku je Lesní mysl zavedenou značkou a označují ji za „balíček praktických nástrojů“ sebepéče a seberozvoje. Do své praxe ji už i u nás zařazují terapeuti, psychologové, koučové, učitelé i lektoři.

Krása jednoduchosti
Všímavost, zastavení “tady a teď”
Setkání s podobně naladěnými lidmi

Během kurzu společně projdeme proměnami přírody od jarní rovnodennosti až k letnímu slunovratu a přitom probudíme, aktivujeme a posílíme vlastní tělo i mysl.

Čeká nás dvouhodinová jemná vycházka, při níž pomocí prvků Lesní mysli načerpáme novou energii, odpočineme si a dostaneme se blíže sami k sobě. Vědomý pobyt v přírodě je terapeutický a uzdravující. To, co intuitivně všichni víme, nyní už potvrdili i vědci.

Během setkání získáte praktické “nástroje” jak se uvolnit, vnímat své tělo, pracovat s emocemi, hodnotami, vlastním potenciálem. Osvojíte si techniky a dovednosti, jak v běžných dnech pečovat o svoji psychiku.

Kurz je vhodný pro všechny, kdo potřebují v životě zpomalit a zklidnit, hledají životní balance, obnovu sil, prostor a techniky k udržení životní rovnováhy. Doporučujeme jako prevenci syndromu vyhoření například pro podnikatele, manažery, unavené rodiče, učitele, zdravotní sestry, lékaře, ošetřovatele, pečovatele a další z pomáhajících profesí.

Domů odnesete:
– klid a čistou mysl
– nadhled
– schopnost vidět v životě „to dobré“
– ukotvení v přítomnosti
– schopnost klást si otázky a nalézat odpovědi
– posílení sebehodnoty
– posílení odolnosti a imunity
Více k lesní mysli na www.lesnimysl.cz a www.herbara.cz

Co s sebou:
– vhodné oblečení dle aktuálního počasí
– pohodlné pevné boty na chůzi
– případně lahev či termosku s pitím

Bližší informace a přihlášky: bara@herbara.cz

Cena: za jedno setkání:
550 Kč
*V ceně kurzu není zahrnuta vstupenka do Botanické zahrady. Lze koupit předem on-line anebo přímo na pokladně na místě.

Je možné se zúčastnit setkání i jednotlivě, účast na celém cyklu má ale větší efekt, hloubku i praktický dopad.

Akce není vhodná pro děti ani pro psy.

Jarní probouzení
Opora, podpora a bezpečné ukotvení
Sdílení a naslouchání, respekt a úcta