Skip to content

Co je to Lesní mysl?

Metoda Lesní mysli je cestou, jak se uvolnit, vnímat více své tělo, pracovat s emocemi, hodnotami, vlastním potenciálem a jak vidět v životě „to dobré“.

Lesní mysl je finský koncept aktivní relaxace, psychohygieny a péče o duševní zdraví v přírodě. Spojuje v sobě prvky pozitivní psychologie, koučinku a mindfulness, je prevencí psychických onemocnění a pomáhá s osobním rozvojem.

Koncept je založený na krátkých aktivitách, cvičeních, při kterých pracujeme se smysly, barvami, vůněmi, tvary, se zvuky přírody, s vizualizací, kreativitou…Po každém cvičení pak následuje sebereflexe k uvědomění si a ukotvení zážitku. 

Lesní mysl je prakticky využitelná v každodenním životě. Pomocí jednotlivých aktivit se naučíte, jak si snadno každý den dělat o trochu hezčí a příjemnější. A jako u všeho i zde platí, že trénink a pravidelnost přináší ten největší efekt.

Do České republiky přivezla z Finska Lesní mysl Martina Holcová.

Pro koho se to hodí?

Lesní mysl je vhodná pro každého. Ve Finsku ji uplatňují například při práci se studenty, ale i učiteli, ve firmách pro zaměstnance i podnikatele, v různých pečovatelských oborech, pro lékaře, sestry, ošetřovatele, pro přepracované manažery, unavené rodiče či sportovce, seniory i celé rodiny.

Pravidelně provádím Lesní myslí firemní týmy, které ji používají jako formu teambuildingu a způsob poznávání se mimo pracovní prostředí.

Mám zkušenosti s mateřskými centry, kde je možné nachystat cesty pro unavené rodiče, aby si na chvíli odpočinuli a zrelaxovali.

Lesní mysl hojně využívají pro well-being, psychohygienu a prevenci vyhoření pedagogické sbory, lektoři, učitelé, vychovatelé.

Co na to věda?

Celý koncept Lesní mysli je založen na vědeckých výzkumech a poznatcích o vlivu přírody na člověka.

Péče o zdraví a pohodu pomocí přírody už má svůj název – green care, nature care či green wellbeing. Podle moderní medicíny je vědomý pobyt venku nedílnou součástí zdravotní prevence. Lékaři i vědci potvrzují pozitivní účinky přírody na náš psychický i fyzický stav. Pobyt v přírodě posiluje náš imunitní systém a psychickou odolnost, pozitivně upravuje krevní tlak, tep a hladinu cukru v krvi, je prevencí civilizačních onemocnění jako je cukrovka, deprese, autoimunitní onemocnění, snižuje stres.

Jak to probíhá?

Na cestu Lesní mysli vás vezmu do lesa, parku či zahrad.

Můžete se přidat na některý z vypsaných workshopů do skupinky dalších lidí či se spolu domluvíme na cestě individuální v délce, termínu a na místě podle vašich představ.

Cesta s instruktorem vám umožňuje odpočinout si, nabízí bezpečný prostor, možnost zastavit se a uvolnit, darovat si chvíli jen pro sebe, bez hlídání času, organizování, plánovaní a povinností, to vše za vás přebírám já.

Proč se vydat na cestu Lesní mysli?

Víme, že nám příroda dělá dobře, ne vždy se ale přimějeme denně ven vyrazit. Lesní mysl je důvodem, proč se sebrat a na cestu se vydat.

Vyzkoušíte si jednotlivá cvičení, poznáte nová místa, setkáte se s podobně naladěnými lidmi, projdete se. Nejčastěji lidé popisují, že jim Lesní mysl dodává klid, ztišení, zpomalení a větší propojení se sebou a svým tělem. A to je opravdu jen malý výčet. Lesní mysl toho přináší mnohem více, ale špatně se to popisuje, to se musí zažít.

Kromě příjemné procházky, obnovených sil a pročištěné mysli si domů do zásoby odnesete:
– nadhled
– schopnost vidět v životě krásu a „to dobré“
– vnitřní ukotvení
– schopnost klást si otázky a nalézat odpovědi
– dovednosti k udržení životní rovnováhy
– odbourání stresu
– posílení sebehodnoty
– posílení odolnosti a imunity