Skip to content

Proč vzít svoji firmu do lesa?

Říkáte si, zda mohou mít tak odlišné světy jako je les a příroda na jedné straně a byznys, podnikání a firemní život na straně druhé nějaké propojení a něco společného? Říkám, že můžou a možná ještě více než si na první pohled myslíte.

Během dvou let, co se konceptem Lesní mysli zabývám a krom jednotlivců provázím i firmy a pracovní týmy, jsme společně s účastníky objevili řadu prokazatelně pozitivních a přínosných účinků. Shodli jsme se, že určitý restart, změna prostředí, opuštění prostoru kanceláře a denní rutiny přináší množství benefitů, které na první pohled člověk ani nevidí.

Obohacení vnímám na několika rovinách a je na každém, s jakým zadáním či potřebami na Lesní mysl dorazí. Zkušeností už se mi nashromáždilo tolik, že to stojí za to dát na „papír“ a podělit se. Třeba budou inspirací i vám a vaší firmě.

Místo kanceláře jarní les

10 důvodů proč vzít svou firmu na cestu Lesní mysli?

  1. Relaxace, odpočinek, zastavení      

Chvíle zpomalení v přírodě představují protipól k současné zrychlené době zaměřené na výkon. Lesní mysl učí techniky, jak se uvolnit, dostat se do „tady a teď“, předcházet přepracování, stresu a syndromu vyhoření. Obnovíte své síly a dočerpáte novou energii.

Zpomalení, uvolnění, zastavení
Prostor k novým nápadům
Všímavost k detailu

2. Teambuilding

Strávit se svými kolegy společný čas v přírodě je velmi odlišné od každodenní rutiny v pracovním procesu. Techniky Lesní mysli přináší příležitost, jak se poznat mimo pracovní prostor, pochopit jeden druhého, dovědět se něco více o sobě i dalších členech týmu. Prohloubíte vzájemné poznání i sebepoznání nenásilnou, hravou respektující formou. Naučíte se cvičení zaměřená na upevnění vzájemných vztahů, pospolitosti a týmového myšlení.

S týmem spolku Slušná firma – Voděradské bučiny
Redakce Pravý domácí časopis – Dendrologická zahrada

3. Komunikace

Efektivní komunikací lze předcházet mnoha nedorozuměním a domněnkám. Při aktivitách Lesní mysli se v důvěře, bezpečí a vzájemném respektu naučíte vyjadřovat své emoce, myšlenky a vnitřní procesy. Vyzkoušíte si vhodnými technikami, jak si klást otázky a jak na ně nacházet odpovědi, jak pozitivně podpořit vzájemné vztahy celého pracovního týmu.

4. Nadhled a nové úhly pohledu

Čas strávený v přírodě, mimo čtyři stěny kanceláře či provozu vám dají nadhled, umožní vidět pracovní záležitosti z jiných úhlů pohledu. Cesty přírodou umí ukázat nové možnosti, pomáhají v rozhodování, v náročných situacích a v hledání efektivních řešení. Z problémů se tak stávají výzvy a nové příležitosti.

5. Odolnost, přizpůsobivost, potenciál

Cesta krajinou nám vždy přinese to, co v danou chvíli potřebujeme. Nelze v ní nic stoprocentně naplánovat, a tak učí improvizaci, posiluje psychickou i fyzickou odolnost a sami objevujeme vlastní přizpůsobivost, možnosti a ukrytý potenciál. Není lepšího kouče, než je sama příroda. Navíc pobyt v přírodě je už sám o sobě velmi ozdravný, podpůrný a léčivý.

6. Zábava, radost, krása

Dopřejte svému týmu zábavu, radost a krásu a zařaďte je i do pracovních procesů, porad a vedení firmy. Jsou to hodnoty, které posilují naši psychiku, sytí nás, dělají nás odolnější, spokojenější a přináší i více energie do naší práce. Lesní mysl a příroda vám k tomu budou aktivním partnerem.

Pravý domácí časopis
Lektoři ekologické výchovy – Toulcův dvůr
IT firma Xitee – Botanická zahrada Praha

7. Zdraví a wellbeing

Zdraví, fyzická a psychická odolnost jsou základ. Kdo by nechtěl mít zdravý tým a zaměstnance. V zemi svého původu, ve Finsku zařazují techniky Lesní mysli pravidelně do tzv. Wellbeing dnů pro zaměstnance větších i menších firem. Vědí, že tato investice se zpětně vrátí na jejich spokojenosti, pevnějším zdraví těla i mysli, posílení nervového systému, zklidnění. Vědci potvrzují, že pobyt v přírodě má pozitivní vliv imunitu, krevní tlak, hladinu cukru v krvi a je prevencí civilizačních onemocnění.

8. Kreativita a inspirace

Podpora a rozvoj zvědavosti, kreativity, nových nápadů patří k dalším přínosům Lesní mysli. Dejte si odstup od zaběhnutých postupů. Nechte se pohltit okouzlením a fascinací přírodou, z nichž se pak rodí nové myšlenky. Příroda bystří smysly, dodává sebevědomí a odvahu k novým postupům a neotřelým nápadům.

9. Pocit pospolitosti

Pocit někam patřit, být součástí, být přijímaný, viděný a slyšený takový jaký jsem, jsou důležitou lidskou potřebou a současně významnou částí lidské motivace. Dejte každému členu svého týmu zažít pocit pospolitosti a současně autenticity a jedinečnosti. Každý potřebujeme respekt, úctu a bezpečí. Techniky Lesní mysli podporují uvědomění, jak být sám sebou a současně členem týmu, ukazují vzájemnou oporu, podporu, obohacení a provázanost na osobní i pracovní úrovni.

10. Ekologie, odpovědnost a udržitelnost

Chcete-li svůj tým podpořit v environmentálním myšlení a konání, ve zdravém životním stylu a ekologické odpovědnosti, nestačí mít „oddělení CSR“.  Je potřeba lidi vtáhnout a nechat je stát se součástí. To ušetří mnoho vysvětlování a energie. Aktivní propojení lidí do procesu vnímání přírody, jejích zákonitostí, změn a souvislostí je přiměje vnímat ekologická témata úplně novým způsobem. Pochopí sami sebe jako součást přírody, což je nejefektivnější environmentální nástroj. Lesní mysl je tak možná tím prvním krokem, jak udělat váš byznys udržitelnějším.

Cestu Lesní mysli už vyzkoušeli:

Slušná firma
Rodinné centrum Mateřídouška
Toulcův dvůr
Zero Wasters
Pravý domácí časopis
Butterflies & Hurricanes
Strand
Maříž
Xetee
Botanická zahrada Praha

A co na to říkají?

„Lesní mysl jsme si vybrali pro náš firemní teambuilding, abychom se všichni v dnešním uspěchaném světe zastavili a našli si čas na sebe a svět kolem nás. Dosáhnout tohoto cíle nebylo pro všechny snadné, proto jsme ocenili naši průvodkyni touto zkušeností, paní Báru. Ta nás svým příjemným hlasem s neskutečnou energií provedla nádherně rozkvetlou a živou Botanickou zahradou.
Při návštěvě nejrůznějších zákoutí jsme si vyzkoušeli se absolutně koncentrovat na vjemy, i se jen radovat. Vřele tento workshop doporučuji právě pro firemní team building, neboť to náš nově rozrostlý tým velice pěkně stmelilo. Kolegové ocenili, že nemusí soutěžit v tom, kdo shodí více kuželek, nebo bude v něčem rychlejší, a že právě tato příležitost jim umožnila najít si cestu k zastavení v přírodě. Moc děkujeme za úžasný workshop.“
Anna Honegrová, Employer Branding & HR Marketing Expert Xitee

Kdo nezkusí, nepochopí. Ještě po 2 měsících přemýšlím, co jsem se o sobě dozvěděl. O milé společnosti a průvodci ani nemluvím.
Lubor Semerád, jednatel Strand

Jestli si chcete dopřát životní zastavení při chůzi přírodou, vezměte si Báru jako průvodce. Nebudete litovat.
I když by se logicky mohlo zdát, že k procházce botanickou zahradou, parkem nebo lesem přece nepotřebujeme průvodce, opak je pravdou. Při cestě Lesní mysli s Bárou Hernychovou jsem si jasně uvědomila, jak nepozorně, nepřítomně, rychle a odpojeni často přírodou chodím. Ale protože Bára je v tomto ohledu opravdu skvělou průvodkyní, má pro vás v rukávu schováno mnoho cvičení, při kterých se začnete rychle a rádi rozpomínat na to, jaké to bylo, když jste se jako malí poprvé proběhli jarní trávou, vyšplhali na strom nebo stavěli domečky pro mravence.
Petra Kruntorádová, zakladatelka Pravý domácí časopis

Máte chuť vyzkoušet Lesní mysl i s vaším týmem? Napište mi bara@herbara.cz, připravím cestu Lesní mysli přesně dle vašich představ, v délce a v termínu, který vám bude vyhovovat.

Lesní mysl můžete svému týmu darovat jako dárek, jako poděkování, milou pozornost. Ráda vám vystavím dárkový poukaz.

Co dalšího ještě Lesní mysl přináší najdete v mém článku Lesní mysl ve 25 bodech

Více ke konceptu Lesní mysl www.lesnimysl.cz